top of page

Зменшення еквайрингу та законодавче регулювання інтерчейндж

Бізнес-спільнота закликає Президента та парламент не відступати від задекларованих намірів

З початку 2020 року малий, середній та великий бізнес галузі рітейлу та сфери послуг об’єднався в боротьбі з банківською монополією за власні права та справедливі умови ведення бізнесу, які існують в європейських країнах.


У лютому 2021 року заклики підприємців знизити загальну вартість еквайрингу та міжбанківської комісії (інтерчейндж) були підтримані народними депутатами України як на рівні КомітетуВерховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, так і на рівні парламенту. Так, уВисновку на проект Закону України «Про платіжні послуги» (реєстр. № 4364) від 3 лютого 2021 року Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики чітко закріпив рекомендацію щодо доопрацювання законопроекту до другого читання шляхом включення до тексту законопроекту положень стосовно встановлення граничних розмірів комісійної винагороди з інтерчейнджу. 19 лютого 2021 року зазначене рішення Комітету було підтримано Верховною Радою України при прийнятті законопроєкту у першому читанні за основу.


У березні 2021 року питання зменшення вартості еквайрингу та міжбанківської комісії (інтречейндж) шляхом законодавчого врегулювання було обговорено та підтриманона засіданні Національної ради реформ під головуванням Президента України В.Зеленського.


Поправки до законопроєкту № 4364 щодо законодавчого обмеження розміру еквайрингу та міжбанківської комісії (інтерчейндж) були подані більш ніж 50 народними депутатами України – членами депутатської фракції політичної партії «Слуга народу», а також представниками депутатських фракцій політичної партії «Голос», політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» та депутатської групи "Партія «За майбутнє»". Наразі усі ці поправки відхилені Комітетом з зафіксованим у порівняльній таблиці до другого читання формулюванням щодо їх невідповідності Регламенту № 2015/751.


12 квітня 2021 роки провідні бізнес-асоціації виступили зі спільною заявою щодо необхідності законодавчого врегулювання граничного розміру комісії інтерчейнджшляхом прийняття поправок до законопроекту 4364, які б сприяли наближенню українського законодавства до вимог законодавства ЄС, зокрема Регламенту ЄС № 2015/751, а саме:встановити граничні розміри комісійної винагороди заінтерчейнджна рівні 0,2% для дебетових карток та 0,3% для кредитних карток.Саме такий шлях після багаточисленних судових процесів та антиконкурентних розслідувань, в результаті яких було встановлено, що ситуація на ринку послуг еквайрингу викривляє ринкові відносини, було обрано у Європейському Союзі.


У якості розумного компромісу з платіжними системами та банківськими установамибізнесом було запропоноване поступове зменшення комісії інтерчейндж протягом трьох років до рівня, закріпленого чинним законодавством ЄС –пропонувалось встановити такі граничні розміри комісії інтречейндж: 1% з 1.07.2021 року, 0,75% з 1.07.2022 року, 0,50% з 1.07.2023 року, 0,20 – 0,30% з 1.07.2024 року.


Ініційований Національним банком України та міжнародними платіжними системами меморандум про поступове зниження міжбанківської комісії (інтерчейндж) до 0,9% (що втричі перевищує граничний розмір комісії, встановлений Регламентом ЄС № 2015/751), не підтримується бізнесом, оскільки за оцінками експертів не призведе до зниження розміру комісійної винагороди за еквайринг та є, фактично, спробою загальмувати процес належного врегулювання порушеної проблеми на законодавчому рівні,а отже не є прийнятним для її вирішення.

Враховуючи вищевикладене, бізнес-спільнота:


- закликає Президента України, народних депутатів України та парламент не відступати від своїх оголошених намірів щодо сприяння зменшенню вартості еквайрингу та міжбанківської комісії (інтерчейндж) шляхом законодавчого регулювання;

- підтримує ініціативи народних депутатів України щодо перегляду рішення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики від 18 квітня 2020 року в частині регулювання міжбанківскої комісії (інтерчейндж), а вразі не вирішення питання інтерчейнджу, направити законопроєкт № 4364 на повторне друге читання;

- наполягає на необхідності законодавчого врегулювання граничного розміру комісії інтерчейндж, та його поступового зниження до того рівня, що передбачений Регламентом ЄС № /751 - 0,2% для дебетних карток, та 0,3% для кредитних карток; при цьому пропонує поступове та поетапне зниження граничного розмірукомісії інтерчейндж на рівні1% – з 1.07.2021; 0,75% – з 1.07.2022 р., 0,50% - з 1.07.2023; 0,20% для дебетових карт та 0,30% для кредитних карт - з 1.07.2024.

bottom of page